چهارمین همایش فصلی مدیریت پروژه ـرویکرد سیستمی به مدیریت ادعاهای پروژه

68

چهارمین همایش فصلی مدیریت پروژه  مورخ ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸ با سخنرانی مهندس رضا آتش فراز در محل سالن تابش جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد. این همایش  با رویکرد سیستمی به مدیریت ادعاهای پروژه برگزار گردید در رابطه با همایش و بخش های مختلف آن صحبت کردند سپس مهندس آتش فراز پس از ارائه رزمه خود به توضیح مفهوم ادعا و ابعاد آن پرداختند..... www.sctae.info

pixel