نحوه ی محاسبه قیمت روز ملک شما چیست ؟

57

حتما کارشناسی ملک خود را به یک کارشناس ملک واقعی بگزارید ملک های فروش رفته در مناطق خود را بررسی کنید . آن هم از سایت معتبر ملکی مانند سایت کلید دقت داشته باشید که شما سود خود را دراملاک در خرید یک ملک به دست می آورید نه از فروش آن باشد تمرکز خود را روی خرید یک ملک زیر قیمت متمرکز کنبد نه فروش آن