مشاغل خانگی و دیجیتال مارکتینگ

1,144

آیا برای فروش محصولات خانگی خوراکی مانند ترشی و شیرینی، بصورت اینترنتی نیاز به مجوز هست؟ برای فروش بیشتر از طریق سایت چه کنم؟