همایش شیرخوارگان حسینی درصفادشت 1398

659
به گزارش روابط عمومی شهرداری صفادشت : همایش شیرخوارگان حسینی درمصلی نماز جمعه وآستانه امامزاده بی بی سکینه (س) صفادشت برگزارشد مادران صفادشتی بهمراه فرزندان شیرخواره وخردسالشان به عشق طفل شش ماهه شهید کربلا با حضور پرشکوه خود ارادت خودرا به ساحت مقدس اهلبیت (ع) به نمایش گذاشتند تصاویر وویدئو نمایش گر این عشق واردات است
pixel