ارتودنسی ثابت در سن رشد | دکتر فاضل فیروزی

65

درمان ارتودنسی فکی در سن رشد، همراه با درمان ارتودنسی ثابت. به تغییرات مناسب درمان رشد فکی و تاثیرات درمان ارتودنسی ثابت دقت فرمایید. یکسال درمان فکی همراه با ۱۵ ماه درمان ارتودنسی ثابت. Www.drfirouziortho.com