مستند «ناگفته های تاریخ آمریکا» (۳)

919
در این مجموعه مستند به بررسی نقاط مبهم تاریخ آمریکا و حضور این کشور در جنگ های جهانی پرداخته می شود. *** فصل سوم: بمب *** منبع: doctv.ir
pixel