بیژن عبدالکریمی و مساله ای به نام فوتبال

892

بیژن عبدالکریمی، استاد دانشگاه، در این ویدئو به فوتبال پرداخته است

ناسوت
ناسوت 32 دنبال کننده