مدیریت دانش مشتری

16
16 بازدید
اشتراک گذاری
در این برنامه حامد چینی فروش میزبان دکتر فرشید عبدی بود و در خصوص مفاهیم مدیریت دانش مشتری، ارتباط CRM و CKM، ابزارها و تکنیک های CKM و نمونه های موفق در این خصوص گفتگو کرد.
pixel