لابیاپلاستی در ورزشکاران

1,419
آیا ورزشکاران می توانند لابیاپلاستی را انجام دهند ؟ در این بخش به بیان پاسخ دکتر بهمن پور در خصوص این سوال می پردازیم
pixel