روانگرایی در خاک

1,138

فیلم کوتاهی مربوط به روانگرایی در خاک پدیده ایی که خاک اشباع بر اثر تنشی که به آن وارد میشود مقاومت و سختی خود را از دست داده و مثل مایع رفتار میکند. با ما همراه باشید Instagram: sharifgp Weblog: www.sharifgp.mihanblog.com