نظر خانم ندا مفاخری در مورد آکادمی کوچینگ فارسی زبانان

1,313
دانشجویان و اعضای آکادمی کوچینگ فارسی زبانان از نقش کوچینگ در زندگی و کسب و کار شخصیشان می گویند | سرکار خانم ندا مفاخری دکتری مدیریت حرفه ای کسب و کار - مدیر عامل مدیران ایران - کوچ حرفه ای توسعه فردی و سازمانی(ICF) - سخنران و مدرس مباحث مدیریت و کسب و کار.
pixel