گزارش اختصاصی اصفهان رویداد نمایشگاه «سکوت سرد» آثار مژده حسنی (زیرنویس انگلیسی)

194

دراین گزارش به گالری نگاه نو رفتیم تا با خانم مژده حسنی درباره نمایشگاه نقاشی میکس مدیای «سکوت سرد» صحبت کنیم. موضوع این آثار بر زندگی قربانیان فاجعه اسیدپاشی اصفهان در سال ۹۳ تمرکز داشت.