روابط عمومی و شبکه سازی در تولید ثروت

677
Karafarinemelli 28 دنبال‌ کننده
محمدرضا اسپرورین ، کارآفرین برتر کشور در این ویدئو از یکی دیگر از فاکتورهای مهم موفقیت در کسب و کار میگوید : "روابط عمومی" . گاهی از ارتباطات به رانت تعبیر میشود ، اما آیا هر رابطه ای در کسب و کار رانت است؟ با هم ببینیم و بشنویم صحبت های دکتر اسپرورین را .
Karafarinemelli 28 دنبال کننده
pixel