مسئولیت برند همراه با شهرت برند

442
مجله ویدیویی اکسیر
مجله ویدیویی اکسیر 199 دنبال‌ کننده

گفت و گو با شاهین فاطمی موسس و مدیر برند دُرسا در حاشیه سمینار برند سازی شخصی