فیلم آموزش ریاضی هفتم، فصل سوم، درس 1: الگوهای عددی - جبر و معادله

2,580

برای تدریس خصوصی استاد رضائی به این شماره پیام بدین، ما با شما تماس می گیریم: 09903331455 www.riseh.ir

هومن

هومن

5 ماه پیش
عالی بود
فیلم های آموزش ریاضی
فیلم های آموزش ریاضی سلام ، نظرات شما موجب ارتقای کیفیت فیلم های آموزشی بعدی خواهد بود . با تشکر