انواع حرکات با دستگاه شکم (چند کاره) لطیفی

1,056

در این ویدئو یکی از مشتریان بازرگانی لطیفی توضیحاتی در مورد نحوه استفاده از دستگاه شکم لطیفی ارائه می کند. این دستگاه با امکانات بینظیر برای تقویت عضلات و تناسب اندام شما، ورزش را به خانه شما می آورد.