نمونه ای دیگر از وحشی گری پلیس آمریکا؛ شلیک مستقیم به یک سگ

1,131
پلیس آمریکا یک سگ را که به کمک فرد مظنون بازداشت شده آمده بود، به ضرب گلوله کشت. این حیوان که شاهد دستگیری و رفتار خشن پلیس با صاحبش بود برای دفاع از او به سمت پلیس رفت که با ضرب گلوله از پای درآمد!
pixel