داغترین‌ها: #اربعین

نیروی وارد بر بار الکتریکی در میدان الکتریکی

610
فیزیکفا 629 دنبال‌ کننده
اگر بار الکتریکی در میدان الکتریکی قرار گیرد از طرف میدان به آن نیرو وارد می شود. در این ویدیو محاسبه و تعیین جهت این نیرو توسط استاد مصطفی کبیری مدیریت وبسایت آموزشی فیزیکفا توضیح داده می شود. لینک جزوه (https://physicfa.ir/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%da%a9/)
فیزیکفا 629 دنبال کننده
pixel