پرواز از قله ی گاوکشان با مینی وینگ جین گلایدر گریفین

46

کوهنوردی و پرواز سحر خیز ورزشکار و خلبان خوب کشور از بلند ترین قله ی استان گلستان به نام قله ی گاوکشان با ارتفاع 3800 متر در یک روز زیبای پاییزی و پرواز با مینی وینگ 16 متری و سبک جین گلایدر به نام گریفین Griffin. اسپانسر این برنامه : باشگاه پروازی کلودبیس نمایندگی جین گلایدر در ایران cloudbase.ir

pixel