استارت اضطراری خودروی پراید - پیکان وانت

3,485
نحوه روشن کردن خودرو فقط با سوخت گاز (مخصوص ایسیوهای گاز آوا الکتریک)
pixel