داغترین‌ها: #Copa America 2019

کارگردان «کفرناحوم» و ماموریت غیرممکنِ انتخاب بازیگرش

1,352

نادین لبکی، کارگردان لبنانی فیلم «کفرناحوم» دربارهٔ انتخاب بازیگر اصلی این فیلم که یک مهاجر سوری است صحبت می کند. مصاحبه ی او دربارهٔ فیلم کفرناحوم را می توانید با زیرنویس فارسی در هفدانگ تماشا کنید. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9 هزار دنبال کننده