فقر و کارتن خوابی و گورخوابی در امریکا

286
naser
naser 14 دنبال‌ کننده

Skid Row | San Julian St Los Angeles مردم در ایران فکر می کنند امریکا بهشت است در صورتی که در امریکا میلیون ها نفر بی خانمان و کارتن خواب هستند این چادرهای کنار خیابان مربوط به فقرا و بی خانمان هاست

naser
naser 14 دنبال کننده