ورلدمدل در شبیه‌ساز فوتبال دوبعدی

23
WorldModel تیم شبیه ساز دو بعدی سایرس CYRUS2D Team Aref Sayareh: arefsayareh@gmail.com برای دسترسی به مطالب و ویدئوهای بیشتر به سایت rcss.ir مراجعه کنید.
RCSS.IR 8 دنبال کننده
pixel