گفتگو با محمدرضا جلائی پور در قسمت شانزدهم اکوچت

1,740

با محمدرضا جلائی پور درباره ی اقتصاد سیاسی صداوسیما، ضرورت شفاف شدن جزئیات حدود چهارهزار میلیارد تومان درآمد صداوسیما و جزئیات نحوه ی هزینه ی آن، آسیب های تجاری-کالایی شدن صداوسیما و تبلیغات افراطی ستاره مربع ها (خدمات ارزش افزوده) در صداوسیما، نقدهایش به سیاست های حاکم بر صداوسیما، طرح اصلاح مدیریت و نظارت صداوسیما در مجلس و راهکارهای حقوقی و حقیقی برای اصلاح صداوسیما گفتگو کرده ایم. محمدرضا جلائی پور، فعال سیاسی و مدنی و پژوهشگر جامعه شناسی است که در دانشگاه های تهران، LSE، آکسفورد، پرینستون و هارواد تحصی

اقتصادنگار
اقتصادنگار 143 دنبال کننده