نمونه برداری گاز دودکش (www.aermod.ir)

135

اصول نمونه برداری از گاز دودکش، برای تهیه پکیجهای آموزشی مدلسازی آلودگی هوا، نمونه برداری آلودگی هوا، کنترل آلودگی هوا و صوت تماس حاصل فرمایید. دکتر مصطفی کلهر، شرکت هوای پاک اندیشان.88939381-09126826597 وبسایت www.aermod.ir

dr kalhor
dr kalhor 16 دنبال کننده
filimo
ژن خوک
%87
کارگردان: سعید سهیلی مدت زمان: یک ساعت و 42 دقیقه
ژن خوک