پرواز در آسمان شیراز

1,080

تیک آف و پرواز و اوج گرفتن در سایت 450 شهر صدرای شیراز --- فروش تجهیزات پروازی شرکت Swing در ایران (تلفن تماس 09177069674 و یا 09359401196) --- آموزش در استان فارس آقای قلی پور 09305521771