پرداخت و تسویه حساب

16,174

هر چیزی که در باره مسائل مالی در تپسی باید بدانید: - شیوه های پرداخت - مشاهده تراکنش های مالی - نحوه وارد کردن شماره شبا - تنظیمات پرداخت روزانه و درلحظه