سیم پیچی مجدد موتورهای غول پیکر

2,403

در این ویدئو سیم پیچی مجدد یک موتور غول پیکر را مشاهده می کنید که این موتور توان مورد نیاز یک پمپ را جهت خارج کردن آب از یک زیردریایی تامین می کند.

مثلث زرد
مثلث زرد 1 هزار دنبال کننده