شب خنده و گریه در خندوانه

8,123

علیرضا دلبریان راوی خوش سخن که خاطرات جبهه با روایتی طنز دارد چند شب پیش در خنداونه آمد و در چند دقیقه ای هم گریه کردیم هم خندیدیم ...

یارمهربان
یارمهربان 234 دنبال کننده