پرده هوا (air curtain) چیست؟

238
در این موشن گرافی کوتاه نحوه کارکرد دستگاه های پرده هوا را نشان داده ایم.
pixel