قسمت اول درس الکترو مغناطیس (خلاصه درس)

17
توضیحات نکات مهم و روابط و فرمول های مهم و کاربردی درس الکترو مغناطیس از مباحث بسیار مهم و کاربردی فیزیک یازدهم به صورت کامل و جامع با روش های ساده و نوین برای سهولت در حل مسائل و تست های کنکور برای دانش آموزان عزیز ارائه شده است
pixel