روش آموزش سی ال تی (CLT) چیست؟

128
128 بازدید
اشتراک گذاری
CLT که Communicative Language Teaching است که زبان پژوهان با دریافت برنامه مطالعه که برای هر فرد جداگانه است همراه با گفتگوی انگلیسی به شکل بداهه، توان بیان و نوشتار در یک ترم ۳۰ جلسه ای رشد چشمگیری می کند.
pixel