نجات یک جان از ساختن یک معبد هفت طبقه ارزشمندتر است.

245
کانال تلگرام:telegram.me/misagh_amirfajr ... از مجموعه سخنرانی های دکتر میثاق امیرفجر پیرامون عشق، محبت، ادبیات، اخلاق، هنر، کلام، فلسفه، عرفان، عرفان اسلامی، اسلام، قرآن، تاریخ، تاریخ اسلام، امیرالمومنین، اندیشمندان ایرانی ومسلمانان
pixel