مقایسه انواع شیلد مغناطیسی

1,070
عملکرد شیلد مغناطیسی به این موارد بستگی دارد: - اندازه و شکل شیلد - ضخامت شیلد - موقعیت شیلد - فاصله بین شیلد تا مگنت - جهت گیری میدان دو پارامتر مهمی که در انتخاب شیلد مغناطیسی باید در نظر گرفت میزان نفوذپذیری (permeability) و اشباع (saturation) آنهاست. برای اطلاعات بیشتر به مقاله "شیلد مغناطیسی چیس؟" در سایت sama-photon.ir مراجعه نمایید.
سما فوتون 6 دنبال کننده
pixel