فقه نظام سیاسی چه پاسخی برای نیازهای روز جامعه دارد؟

427
عبدالحسین خسروپناه معتقد است پیگیری مباحث فقه نظام سیاسی به گونه ای انضمامی و ناظر به نیازهای جامعه می تواند از مشکلات فراوان آنی و آتی کشور گره گشایی کند.
3 ماه پیش
خبرگزاری تسنیم 10.3 هزار دنبال کننده
pixel