شیمی و کمک به کشف جرایم

274

در این برنامه گزارشی خواهیم داشت از دانشگاه هنگ کنگ ومی بینیم فرمول‌های شیمیایی چگونه به کشف جرایم کمک می‌کنند.چراکه شیمی در جرم‌شناسی نقش مهمی دارد. www.RandD.ir

۵ سال پیش
# کشف
#