جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان دوره یک سلام صدر

720
حوالی ساعت ١٩ روز دوشنبه ١ مرداد ٩٧ بود كه ما و فارغ التحصیلان دوره یكمان در فضایی كاملاً صمیمانه كنار هم جمع شدیم تا دیدار تازه كنیم، باهم گپ و گفتی بزنیم، دفترچه خاطراتمان را ورق بزنیم و بازهم یادآور شویم كه سلام صدر، خانه ی همیشگی ما خواهد بود
pixel