اجرای صحیح حرکت شراگ دمبل

4,667

توضیحات حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/dumbbell-shrug

فیتنس پرو
فیتنس پرو 363 دنبال کننده