مهندس محمد امین صالحی - کنفرانس سازه و فولاد

220

مصاحبه مهندس محمد امین صالحی در نهمین نمایشگاه ملی سازه و فولاد مدیر عامل شرکت پولاد پوریا مصاحبه همزمان با برگزاری نهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد (آذرماه ۹۷) انجام شده است وبسایت: www.isssconf.com www.isss.ir