پشت پرده ماجرای زنی که به پلیس زنگ زد و پیتزا سفارش داد

4,038

ویدئویی از تماس تلفنی یک زن با پلیس در آمریکا، این روزها در برخی شبکه های اجتماعی دست به دست می شود و نظرات بسیاری را به خود جلب کرده است. ماجرا چیست اما؟ https://khabar-fouri.com/پشت-پرده-ماجرای-…-پلیس-زنگ-زد-و-پ/

خبرهای فوری
خبرهای فوری 102 دنبال کننده