داغترین‌ها: #اربعین

رونمایی از دستگاه شبیه‌ساز جراحی آب مروارید در کشور

91
کارکرد شبیه ساز برای دستیاران این است که کمک می کند آموزش را تکرار کنند و ارزیابی دقیق و خاص بومی کشور را برای آنها ارائه دهد.
pixel