ماجراهای دیانا و روما با داستان اسباب بازی های بادی

8,120

دایانا و روما با اسباب بازی های بادی بازی می کنند. اما بچه ها حریص هستند و انها را به اشتراک نمی گذارند. پدر برای بچه ها یک اسباب بازی بزرگ بادی بزرگ - رنگین کمان با یک اسلاید اب خریداری کرد. اکنون دایانا و روما با هم سرگرم هستند.

pixel