لحظه دیده شدن اولین تصویر از سیاهچاله

1,015
سیاهچاله کلان جرم با قطر سه برابر منظومه شمسی و جرمی برابر 6.5 میلیارد خورشید NV هسته مرکزی کهکشان M81 در فاصله 53 میلیون سال نوری از زمین (500 میلیارد میلیارد کیلومتری زمین) ...
جواد 6 دنبال کننده
pixel