کنترل چراغ اتاق با اینترنت اشیاء

454

در راستای کارگاه اینترنت اشیاء مورخه 8 آذر 96، مهندس نصیری این ویدیو را برای نمایش یکی از ساده ترین کاربردهای اینترنت اشیاء ساخته و ارائه نموده اند. در این ویدیو مشاهده مینمایید که توسط اپلیکیشن نصب شده در گوشی اپل و همچنین دستیار صوتی سیری کنترل نور اتاق و روشن یا خاموش بودن چراغ متصل به آن در دسترس قرار میگیرد.

pixel