گزارش شبکه خبر درمورد درمانهای نوین و غیرجراحی واریس در مصاحبه با دکتر محمد نظری

497
امروزه تقریبا انواع واریس ها با روشهای غیرجراحی و کم تهاجمی قابل درمان هستند .در این مصاحبه با شبکه خبر ،بنده بصورت اجمالی ،مروری بر درمانهای نوین و کم تهاجمی واریس کرده ام. www.drmohammadnazari.ir
pixel