دستگاه چاپ سیلک چهار رنگ

1,162

مخصوص چاپ روی پارچه و کیسه متقال برنج فقط