صوت شهید همت؛ ولایت صراط مستقیم است

348
صوت ماندگار شهید محمد ابراهیم همت در تاریخ 1361/08/16 در عملیات مسلم بن عقیل مبنی بر این که ولایت فقیه صراط مستقیم است و این راه ادامه دارد و باید از سازش و ترس و سستی و کندی و شهوت و ظاهر و فریب پرهیز کرد که هیچ به درد نمی خورد
pixel