آیین استقبال از نودانشجویان دانشگاه تهران

770
آیین استقبال از نودانشجویان دانشگاه تهران 31 شهریور ماه در استادیوم دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران برگزار شد.
ایسکانیوز 2 هزار دنبال کننده
pixel