دره نوردی در اندرسم (قسمت پنجم)

991
www.rezaaskari.com
www.rezaaskari.com 20 دنبال‌ کننده

شهرت اندرس به آبشارهای آن است در مسیر اندرس که گاه از میان جنگل و گاه از بین دیواره های بسیار بلند می گذرد آبشارهای زنجیره واری وجود دارد که مسافر اندرس راهی جز فرود یا پرش از دل آنها را ندارد.این آبشارها که تعدادشان حدود سی رشته کوچک و بزرگ است از دو تا بیست و سه متر ارتفاع دارند و با فرود از هر کدام از آنها دیگر راه بازگشتی نیست

www.rezaaskari.com
www.rezaaskari.com 20 دنبال کننده