قسمت دوم مستند آموزشی گل گردی، گلخانه گلپروران

573
این بخش از مستند گل گردی در جزیره زیبای کیش تصویربرداری شده. در قسمت اول با گلخانه گلپروران آشنا شدیم، در این قسمت ادامه موضوع قبل رو به همراه نکات آموزشی خواهیم داشت ♨نحوه و شرایط انتخاب پایه مناسب برای بونسای و استفاده از گیاه گل کاغذی ♨ آشنایی با درختچه تی وی تیا، درختی مقاوم و مناسب برای بونسای ♨ آشنایی با گیاه سانسی وریا، نحوخ نگهداری و تکثیر، خاک مناسب سانسی وریا و ...
pixel